Failiem jābūt sagatavotiem, izmantojot īpatkrāsas (spot color). Krāsu definēšanai lietojiet tikai Pantone uncoated paleti, nevis RGB vai CMYK skalas! Neizmantojiet caurspīdīgumu, ēnas un citus efektus, jo mēs augstspiedes tehnikā neizmantojam krāsu dalīšanu un drukājam tikai īpatkrāsas (spot color).

Augstspiedes tehnikā drukājams dizains vislabāk izskatīsies ar 1–3 krāsām, taču ir iespējams arī lielāks krāsu skaits. Tomēr jāņem vērā, ka katra atsevišķā krāsa paaugstina izmaksas. Tāpat der atcerēties, ka arī tukšais dziļais iespiedums tiek uzskatīts par atsevišķu krāsu, jo tā drukāšanai nepieciešams izgatavot atsevišķu klišeju!

Dizainā izmantoto līniju biezumam jābūt vismaz 0,25 pt (point). Neizmantojiet tievās līnijas (hairline). Teksta izmēram (font size) jābūt vismaz 5 pt. Atsevišķo punktu izmēram – 0,3 pt.

Izmantojot dizainā vairākas krāsas, būtu vēlams starp tām atstāt distanci. Ja tomēr nepieciešams, lai krāsas laukumi saskaras, izmantojiet pārlaides (trapping) vismaz 1 pt apmērā.

Augstspiedē īpaši izceļas līnijas, ornamenti un burti, tāpēc vislabākais rezultāts iegūstams, veidojot dizainu vektorgrafikā un pilnās krāsās. Par rastra efekta izmantošanu, lai izmantotu dizainā pustoņus, lūdzam sazināties pirms drukas faila sagatavošanas!

Dizaina faili jāiesniedz PDF, EPS vai AI formātā. Burtiem un līnijām jābūt pārvērstiem līknēs. Par citiem failu veidiem lūdzam sazināties pirms drukas faila sagatavošanas.